Általános Szerződési Feltételek

Ezt a megállapodást (a továbbiakban „Megállapodás”) el kell olvasnia a játékosnak (a továbbiakban „Játékos”), teljes egészében. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a Megállapodás jogilag kötelező megállapodás a Játékos és a Gaming Limited (a továbbiakban „RummyRoyal”) között, ami a www.RummyRoyal.com (a továbbiakban „Weboldal”) weboldalt birtokolja és üzemelteti.
Bevezetés

A Megállapodás szabályozza a Játékos hozzáférését a Weboldalhoz, bármilyen a Játékos által a Weboldalról letöltött szoftverhez (a továbbiakban „Szoftver”), és a Játékos által a RummyRoyalnál létrehozott fiók használatát. A Weboldalhoz való hozzáféréssel, használattal, megtekintéssel, olvasással, nyomtatással, telepítéssel, vagy bármi letöltésével a Játékos magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen Megállapodás legfrissebb verzióját.

Ez a Megállapodás, kapcsolatban a Weboldalon kifejtett más politikákkal, kötelmekkel és szabályokkal, képezi a teljes megállapodást a Játékos és a RummyRoyal között, és felülír minden korábbi, vagy más megállapodást, egyezményt, tárgyalást, vitát és megbeszélést, melyet ez ügyben, akár szóban, akár kézben kötöttek, és a jelen Megállapodás nem módosítható a Játékos által.

A Szoftvert a RummyRoyal kizárólag a Játékos személyes használatára licenceli a Játékosnak, „AHOGY VAN” alapon. Kérjük figyelembe venni, hogy a RummyRoyal szolgáltatásait, beleérve a Szoftvert és a Weboldalt is, nem használhatja (i) 18 éven aluli magánszemély, (ii) olyan magánszemélyek, akik a jogrendszerül szerint még nem nagykorúak, és (iii) olyan magánszemélyek, akik számára a Weboldalhoz történő csatlakozás illegális a jogrendszerük szerint.
A Játékosnak a Szoftvert az egyedi Játékos azonosítójával (a továbbiakban „Játékos azonosító”) és egyedi jelszavával (a továbbiakban „Jelszó”) kell használnia, melyet a Játékos választ ki és csak ő ismer, a RummyRoyal szervereihez (a továbbiakban „Szerverek”) való hozzáféréshez, hogy Gin Römit, Oklahoma Gint, Römit, Kalookit, Hagyományos Römit (a továbbiakban „Játékok”) játsszon az ezen Megállapodásnak megfelelően.
A Szoftvert szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik, illetve más, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és megállapodások.

 1. Licencengedély. Az itt leírt kikötéseknek és feltételeknek megfelelően, a RummyRoyal egy nem exkluzív, személyes, nem átadható jogot engedélyez a Játékos számára a Szoftver telepítésére és használatára, hogy hozzáférjen a Szerverekhez, és játsszon a Játékokkal.
 2. Nincsenek garanciák. A RummyRoyal elhárít bármilyen és minden garanciát, legyen az említve, vagy hallgatólagos, mely a Szoftverrel, a Weboldallal és a Játékokkal kapcsolatos, melyek a Játékos számára „AHOGY VAN” alapon került biztosításra.
  A RummyRoyal nem nyújt a Játékos számára semmilyen garanciát, vagy képviseletet a Szoftver, a Weboldal, vagy a Játékok minőségével, célszerűségével, teljességével, piacképességével, szabálytalanságoktól mentességével, vagy pontosságával kapcsolatosan. Függetlenül a RummyRoyal erőfeszítéseitől, mellyel a RummyRoyal a legmagasabb minőségű szolgáltatással kívánja ellátni a Játékost, a RummyRoyal nem vállal garanciát, hogy a Szoftver, a Weboldal, a Játékok, vagy a Szerverek nem lesznek félbeszakítva, időben nem csúsznak el, hibamentesek maradnak, hogy a hiányosságok kijavításra kerülnek, vagy a nyújtott eszközök és szolgáltatások bármilyen vírustól, vagy hibától mentesek. A fentiek ellenére, egy torna során fellépő rendellenes működés, vagy kapcsolódási hiba esetére, ha abban a RummyRoyal a saját kizárólagos döntése alapján felelős, s mely megakadályozza a Játékost a Torna befejezésében, melyen indult, a RummyRoyal a visszatérítési kérelem átvétele és kiértékelése után visszatéríti a Rake-t (belépési díjat) kizárólag arra a nem befejezett tornára, melyet a Játékosnak felszámoltak. A RummyRoyal fenntartja a jogot a saját kizárólagos döntése alapján, hogy eldöntse, felelős-e bármilyen rendellenes működésért, vagy kapcsolódási hibáért. A RummyRoyal szintén fenntartja a jogot a Játékos tornán való játékának korlátozására, vagy a Játékos fiókjának megszüntetésére, ha megállapítható, hogy a Játékos szándékosan okozta a hibás működést, vagy a kapcsolódási hibát. A RummyRoyal nem vállal felelősséget semmilyen potenciális nyereményért bármilyen befejezetlen tornáról!
  A Weboldalhoz kapcsolódó, vagy a kapcsolódást tényét állító egyetlen személy sem jogosult kiterjeszteni ezen Garanciát.
 3. Tiltott használati módok.
  • Szoftver módosítások. A Játékos nem jogosult a Szoftvert semmilyen módon sem módosítani, visszafordítani, visszafejteni, vagy részekre szedni.
  • Személyes használat. A Szoftver kifejezetten a Játékos saját személyes használatára engedélyezett, a Szoftver kereskedelmi használata szigorúan tilos! A Játékos csak a saját személyes szórakozására jogosult használni a Szoftvert. A Játékos semmilyen körülmények között sem jogosult a RummyRoyal fiókját a Játékok játszásán kívül bármilyen más módon felhasználni. Amennyiben a RummyRoyal észleli ezen kikötések megszegését a Játékos által, a RummyRoyal fenntartja a jogot a nevezett Játékos Játékokhoz való hozzáférésének blokkolására, a nevezett Játékos Felhasználói fiókjának megszűntetésére, illetve minden pénzösszeg elkobzására, mely a nevezett Játékos RummyRoyal Fiókjában található.
  • Többszörös Fiók. A Játékos csak személyenként egy fiókot nyithat, illetve számítógépenként, vagy címenként is csak egy fiók engedélyezett. A RummyRoyal fenntartja a jogot bármilyen többszörös fiókra vonatkozó erőfeszítés figyelésére; amennyiben a RummyRoyal felfedezi, hogy a Játékos több Fiókot nyitott személyenként, vagy több fiókot számítógépenként, illetve címenként, az összes további Fiók lezárásra kerül értesítés nélkül, és a folytatólagos szabálysértés a Játékos bármelyik és összes RummyRoyal fiókjának megszüntetését vonja maga után, érvényteleníthetve ezzel a kapcsolódó nyereményeket is!
  • Külsős játékos-segítségnyújtás programok (EPA). A RummyRoyal tiltja „Külsős” játékos-segítségnyújtás programok („EPA” programok) használatát, melyek azért kerültek kifejlesztésre, hogy „Tisztességtelen előnyhöz” juttassák a Játékost. A RummyRoyal definíciója szerint a „Külsős” számítógépes szoftvert (a RummyRoyal által biztosított RummyRoyal játék kliensen kívül mást) jelent, illetve nem szoftver alapú adatbázisokat, vagy profilokat (pl. weboldalakat és feliratkozási szolgáltatásokat). A RummyRoyal definíciója szerint a „Tisztességtelen előny” olyan más játékosokról gyűjtött, vagy hozzáfért adat, mely nem a Játékos által személyesen megfigyelt adat a Játékos saját játékmenetéből. A Játékos beleegyezik, hogy a RummyRoyal esetlegesen lépéseket tehet a tiltott EPA Programok felfedezésére és megelőzésére. Ilyen műveletek közé tartozhat, de nem kizárólagosan azon szoftverek vizsgálata, mely a RummyRoyal Szoftverével egy időben fut a Játékos számítógépén.
  • Automata játékosok (Botok). A mesterséges intelligencia használata, beleértve, de nem kizárólagosan a „robotokat”, szigorúan tiltott a Szoftverrel és a Játékokkal kapcsolatosan. Minden, a Játékos Játékokkal kapcsolatos műveletének személyesen a Játékos által kell végrehajtódnia, a Szoftver használata közben hozzáférhető felhasználói felületen keresztül.
  • Összejátszás. A Játékosok közötti összejátszás a lapok megosztásával, vagy az együttműködés bármilyen más módján, szigorúan tilos. 
”Zsetondömping”. Zsetondömping lép fel, amikor egy Játékos szándékosan elveszíti a kezét azon okból, hogy átadja a pénzét egy másik Játékosnak.
   Amennyiben a RummyRoyal szerint a Játékos részese bármilyen csaló, törvénytelen, vagy nem megfelelő tevékenységnek a Szoftver használata, vagy a Játékok játszása közben, beleértve, de nem kizárólagosan azt a Játékost, aki összejátszott, vagy összejátszást kísérelt meg a Szoftver egy másik Játékosával, vagy tiltott EPA Programokat használt, vagy Zsetondömpingelt egy másik Játékossal, a RummyRoyal jogosult olyan műveletek megtételére, mely segíthet leállítani, vagy megakadályozni a hasonló tevékenységeket, beleértve, de nem kizárólagosan az ültetés megtagadását, és/vagy megtiltani a Játékosnak egy meghatározott asztalnál, vagy tornában való részvételt, ide értve két, vagy több játékos ugyanazon asztalnál, vagy tornában való közös játékát. Emellett a RummyRoyal fenntartja magának a jogot ezen Játékos Játékokhoz való hozzáférésének azonnali blokkolására, ezen Játékos RummyRoyal fiókjának megszüntetésére, illetve a Játékos mindazon pénzösszegeinek elkobzására, melyet a Játékos a kapcsolódó RummyRoyal fiókokban tart.
 4. Magatartási szabályok.
  • A káromkodás, obszcén írásmód, vagy csillag jel (*), illetve hasonló maszkoló karakterek használata az obszcén írásmód elrejtésére, szigorúan tilos!
  • Obszcén, erkölcstelen, rágalmazó, pornográf, zaklató, erőszakos, sértő, fenyegető, vagy zaklató nyelvezet használata bármilyen formában, szigorúan tilos!
  • A reklámozás, vagy más vállalatok URL-jének promótálása nem engedélyezett.
  • Tilos a személyes adatok (név, telefonszám, jelszó, hitelkártya száma) megosztása más személyekkel a Weboldalon.
  • Az üzenetekben semmilyen formában nem engedélyezett a hirdetési tevékenység!
  • Jogvédett anyagok nem engedélyezettek az üzenetekben!
  • A Weboldal chatszobáiban, üzenő falain, vagy eÜzeneteken keresztül megosztott információk a Weboldal tulajdonába kerülnek, és felfedésre kerülnek a nyilvánosság számára. A Weboldal nem vállal felelősséget semmilyen információ iránt, amit a Játékos megoszt másokkal.
 5. Automata játék. Egy Játékosnak egy (1) perce van arra, hogy minden körben lejátssza a fordulóját. Amennyiben a Játékos nem lép a fordulójában, a Rendszer felhúz egy kártyalapot és eldob egy kártyalapot a Játékos helyett (a rendszer nem dob el joker lapot), hogy a játék menete fennmaradjon. Amennyiben a Játékos nem játssza le a fordulóját egymás után kétszer, vagyis a második forduló egy perces fordulójának végén a Játékos nem játszik, a Játékos játéka Automata játék módba vált, és a Weboldal rendszere húz fel és dob el egy lapot a Játékos helyett, az egy perces forduló kivárása nélkül. Ha a játékos úgy dönt, hogy visszatér a játékba és játszik, a Játékosnak a „Visszajöttem” gombra kell kattintania. Amennyiben az asztalnál minden játékos Automata játék módban van, két kör után a Rendszer törli a játékot.
 6. Promóciók. Ha a RummyRoyal Promóciós bónuszt kínál a Játékosnak, a RummyRoyal egyedi feltételeket és kikötéseket tartalmazó megállapodást kapcsolhat a meghatározott Promóciós bónusz ajánlathoz. A Játékosra nézve kötelezőek ezek a feltételek és kikötések, és amennyiben a Játékos elfogadja a Promóciós bónuszt, úgy kell tekinteni, hogy elfogadja annak feltételeket és kikötéseket tartalmazó megállapodását is.
  • A Játékos beleegyezik elektronikus formában történő kommunikáció fogadására a RummyRoyaltól. Az elektronikus kommunikáció a Weboldal oldalain történő posztolással, és/vagy a Játékos kliens alkalmazásának üzenet/segítségnyújtás fájljaiban való megjelenéssel, és/vagy a Játékos e-mail címére való kiküldéssel történhet, ahogy a RummyRoyal eldönti. Bármilyen kommunikáció, legyen az elektronikus, vagy papír formában, „írásosnak” számít, és meg kell érkeznie a kiküldést, vagy terjesztés követő öt munkanapon belül, függetlenül attól, hogy a Játékos valójában megkapta, vagy felfedezte a kommunikációt. Fenntartjuk a jogod, de kötelezettségvállalás nélkül, a kommunikációs papír formában történő biztosítására.
 7. Felelősség korlátozása. Semmilyen körülmények között, beleértve, de nem kizárólagosan a gondatlanságot, a RummyRoyal, vagy bármelyik alkalmazottja, igazgatója, munkavállalója, affiliate partnere, felelősségvállalója, promóciós ügynöke, ügynöke, alvállalkozója és szolgáltatás nyújtója sem lehet felelős bármilyen speciális, véletlen, indirekt, vagy egymást követő károkért, veszteségekért, vagy bármilyen sérülésekért (beleértve, de nem kizárólagosan a profit elvesztéséből eredő kárt, az üzletmenet megszakadását, információvesztést, vagy bármilyen más vagyoni veszteséget), mely a Weboldal, a Szoftver, a Játékok, vagy a Szerverek használatából (vagy nem helyes használatából), a hozzájuk való hozzáférésből, vagy a hozzáférést megkísérlése miatt lép fel, függetlenül attól, hogy a RummyRoyal, vagy bárki a fentiek közül, vagy ezek felhatalmazott képviselőinek egyike értesítve lett a lehetséges károkról, illetve tudomása volt, vagy vélhetőleg tudomása volt a hasonló károk bekövetkezésének lehetőségéről. A Játékos ezen felül beleegyezik, hogy a RummyRoyal nem vonható felelősségre semmilyen speciális, véletlenszerű, indirekt, vagy egymást követő károkért, veszteségekért, vagy sérülésekért sem (beleértve, de nem kizárólagosan a károkat, sérüléseket, veszteségeket, a Játékos személyi számítógépének és adatainak meghibásodását, az olyan vírusokat, mely megfertőzhetik a Játékos számítógépes felszerelését, vagy más tulajdonát), mely abból következett be, hogy bármilyen információt (beleértve, de nem kizárólag az anyagokat, adatokat, szövegeket, képeket, videót, vagy audiot) töltött le a Weboldalról.
 8. RummyRoyal Fiók. A Játékok valódi pénzzel történő játszásához a Játékosnak szükséges pénzösszeget feltöltenie a Játékos fiókjára (a továbbiakban „Fiók”), bármilyen, a RummyRoyal által meghatározott módon, mely módok frissítésre, kiterjesztésre, módosításra, vagy eltávolításra kerülhetnek, ahogy a RummyRoyal időről-időre jónak látja. Ezen összegek feltöltésre kerülnek a Játékos Fiókjára, amint a RummyRoyal, vagy ügynöke megkapja azt. A Játékos semmilyen körülmények között sem használhatja másra a Fiókját, mint a Játékok játszására. Amennyiben a RummyRoyal saját belátása szerint úgy dönt, hogy ezen rendelkezéseket a Játékos megszegte, a RummyRoyal fenntartja a jogot a Játékos Játékokhoz való hozzáférésének azonnali blokkolására, a Játékos Fiókjának megszűntetésére, illetve a Játékos RummyRoyal Fiókjában található pénzösszeg elkobzására. A RummyRoyal fenntartja a jogot minimum és maximum limitek felállítására a Játékos Fiókba történő befizetéseit illetőleg, a Játékos RummyRoyal előzményein, a befizetési módon és a RummyRoyal egyedi belátása szerinti más feltételeken alapulva. A RummyRoyal nem bank és a befizetéseket nem védi semmilyen állami ügynökség. A pénzösszeget átküldése egyik Fiókból egy másikba, az aktuális játékkal kifolyó ügyeken kívül szigorúan tilos, és az összes résztvevő küldő és fogadó Fiók megszüntetését vonhatja maga után. A RummyRoyal fenntartja a jogot bármilyen Fiók megszüntetésére, mely részese bármilyen típusú pénzösszeg mozgatásának, mely nem szabályosnak minősül, vagy megsérti ezen Megállapodást. A Játékos Fiókjából indított és oda beérkező minden összegnek a Weboldal által meghatározott pénznemben kell történnie, és nem sértheti senki érdekeit. A RummyRoyal fenntartja a kizárólagos jogot a Weboldalon használható pénznemek hozzáadására, illetve eltávolítására. Minden, a Játékos Fiókjába érkező fizetségnek olyan forrásból kell érkeznie, ahol ez a Játékos a számlatulajdonos.
 9. Pénzkifizetések. A Játékosra nézve kötelező a Pénzkifizetési Politika, mely megtalálható a Weboldalon. A Weboldal folyamatos használata a Játékos által úgy tekintendő, hogy a Játékos hozzájárulását adta a Pénzkifizetési Politikához.
 10. Pénzkiutalás: A Játékos számára a hetente kiutalható összeg nem lehet több mint 3000 amerikai dollár (vagy más pénznemben ennek megfelelő összeg). Amennyiben a kiutalandó összeg nagyobb ennél az összegnél, a limit feletti rész visszautalásra kerül a Játékos Fiókjába, ahol a Játékos ezen szabályoknak megfelelően további összegeket utalhat ki a következő héten.
 11. Csalásgyanús tevékenység. Bármilyen kísérlet a kínált bónuszokkal történő csalással, és/vagy bármilyen részvétel kárt okozó, vagy csalásos tevékenységben – beleértve a többszörös fiókok regisztrációját, a RummyRoyal rendszeréből történő azonnali és végleges kitiltást eredményez, a Fiókok deaktiválását és az teljes pénzösszeg elvesztését.
 12. Biztonság. A Játékos beleegyezik, hogy ő a felelős a RummyRoyal Szoftver, illetve a Weboldal a Játékos Azonosítóján és Jelszaván keresztül történő minden használatáért. A Játékosnak minden körülmények között titokban kell tartania a Játékos Azonosítóját és Jelszavát, és mindent meg kell tennie ezek titokban és bizalmasságban tartásáért. A Játékos felelősségre vonható a Játékos Azonosítójának és Jelszavának minden használatáért, beleértve a jogosulatlan használatot is.
 13. Jogi problémák. A Játékosnak meg kell felelnie minden nemzeti és nemzetközi törvénynek, határozatnak, szabálynak és rendelkezésnek, a Játékos RummyRoyal Szolgáltatásokkal és Szoftverrel kapcsolatos használatára vonatkozóan. Mivel az online játékiparral kapcsolatos jogi problémák nem engedélyezettek, vagy tiltottak egyes jogrendszerekben, a Játékosnak konzultálnia kell kompetens ügyvéddel, vagy jogi tanácsadóval, mielőtt eldönti, a RummyRoyal szolgáltatásai legálisak-e a Játékos jogrendszerében! Bármilyen más jogtól való elállás nélkül, a Játékos elismeri, hogy a RummyRoyal mentesül a Weboldala, vagy szolgáltatásai bármilyen törvénytelen használata alól. Nem vagyunk kötelezhetőek arra, hogy megvizsgáljuk, vajon a Játékos a Weboldalt, és/vagy a RummyRoyal szolgáltatásait ezen Megállapodással szinkronban használja, mely Megállapodás időről-időre frissítésre kerül.
 14. A RummyRoyal engedélye nem vonatkozik a következő bekezdésben megjelölt területekre, melynek a Játékos nem lehet állampolgára, és ahonnan a Játékos nem jogosult hozzáférni a RummyRoyalhoz, és/vagy a Weboldalhoz, és/vagy a Szoftverhez, illetve nem tehet semmilyen befizetést, és nem fogadhat kifizetést sem. Az alábbi listát időről-időre megváltoztathatjuk, és a Játékos feladata rendszeresen megvizsgálni ezt a végfelhasználói megállapodást a Weboldalunkon, bármilyen változást iránt a listán. 
A kizárt területek a következőek: Afganisztán, Antigua és Barbuda, Bulgária, Kína, Kuba, Ciprus, Észtország, Franciaország és területei, Hong Kong, Irán, Irak, Izrael, Líbia, Makaó, Holland Antillák, Szerb Köztársaság, Spanyolország, Szudán, Szíria, Fülöp-szigetek, Törökország, Amerikai Egyesült Államok és területei.
 15. Szerzői jogok és Védjegy. A RummyRoyal, a Rummy Rolyal, és RummyRoyal.com kifejezések védjegyek, szolgáltatási jegyek, és/vagy a RummyRoyal kereskedelmi nevei, vagy a csoportjába tartozó vállalatok, illetve licencelői nevei. A RummyRoyal Szoftverben, vagy Weboldalon megjelenő szoftver, képek, animációk, videók, audio és szöveg (és bármilyen szellemi tulajdon jogai a hasonlóknak) a RummyRoyal kizárólagos tulajdona és szerzői jog, vagy más szellemi tulajdonhoz köthető jogok védik. A Játékosnak nincs joga megszegni ezeket a szerzői joggal védett anyagokat, illetve védjegyeket, vagy szolgáltatási jegyeket, illetve semmilyen körülmények között sem használhatja fel ezeket.
 16. Megszüntetés. Bármilyen más jogtól való elállás nélkül, a RummyRoyal azonnali hatállyal megszüntetheti jelen Megállapodást, ha a Játékos megszegi az itt megjelenített szabályokat és kikötéseket. Ilyen esetben a Játékosnak kötelessége megsemmisítenie a Szoftver összes másolatát.
 17. Összhangban a G009 Systems Feltételek és szabályok irányelveinek 2.4.4-es Kiegészítésével a Feltételekről és szabályokról, mely kimondja, hogy a feltételekhez és szabályokhoz készített kiegészítésekről értesíteni kell az ügyfelet, akinek ezt meg kell erősítenie, mielőtt az ügyfél folytathatná a részvételt az interaktív játékokban, vagy az interaktív fogadásokban. Az ilyen megváltoztatott feltételeket és szabályokat az ügyfél profiljában kell kezelni.
 18. Irányadó jog. A Megállapodással és bármilyen kapcsolódó anyaggal kapcsolatban Antigua és Barbuda törvénye az irányadó, és ez a megalkotásának alapja. Minden fél visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy Antigua és Barbuda megfelelő bíróságai rendelkeznek a kizárólagos joghatósággal minden kérvénnyel, vitával, vagy nézeteltérésben, mely a Megállapodással, és minden abból származó anyaggal kapcsolatos, illetve hogy visszavonhatatlanul lemond minden jogáról, melyben kifogást emelne az ügyek ezen bíróságok elé vitele ellen, vagy hogy kérvény nyújtson be nem illetékes fórumon, illetve melyben vitatná ezen bíróságok joghatósággal rendelkezését.
 19. Érvénytelenség. Ha a Megállapodás bármelyik rendelkezése illegális, érvénytelen, vagy jogellenes bármilyen jogrendszerben, vagy azzá válik, akkor a nevezett rendelkezés nem befolyásolja a többi, a Megállapodásban rögzített rendelkezés érvényességét, vagy betarthatóságát a nevezett jogrendszerben, illetve akármelyik rendelkezés érvényességét, vagy betarthatóságát más jogrendszerekben.
 20. Nincs elállás. Az ezen Megállapodás bármelyik rendelkezésével kapcsolatos elállás sem jelent elállást az itt bemutatott bármelyik más rendelkezéssel kapcsolatosan (függetlenül attól, hogy hasonló, vagy sem), és az elállás nem tekinthető folyamatos elállásnak, hacsak kifejezetten nincs ez kijelentve.
 21. Kártalanítás. A Játékos beleegyezését adja a RummyRoyal kártalanításába, és nem tartja felelősnek a RummyRoyalt és (ha alkalmazható) annak anyavállalatait, leányvállalatait, affiliate partnereit, alkalmazottait, igazgatóit, ügynökeit, munkavállalóit bármilyen kereset, vagy igény miatt, beleértve a méltányos ügyvédi díjakat harmadik fél által, mely azáltal lép fel, hogy a Játékos megsértette a Megállapodást, vagy az abban hivatkozott dokumentumokat, vagy a Játékos megsértett bármilyen törvényt, vagy egy harmadik fél jogait. Ez a dokumentum az eredeti angol nyelvű dokumentum magyar fordítása, és kizárólag a tájékoztatást szolgálja! Vitás esetekben kizárólag az eredeti, angol nyelvű változat a mérvadó!