Biztonság és adatvédelem

Biztonság
A tagjaink adatainak védelme és biztonsága az első számú prioritás a RummyRoyalnál. Míg a tagjaink számára vicces, izgalmas és tudásukat megmozgató online játék környezetet biztosítunk, fontosnak tartjuk, hogy ez a platform egyben biztonságos és biztosított legyen, így a tagjaink egész idő alatt teljes védelem alatt állnak. A biztonsági és adatvédelmi politikáink szigorúan betartásra kerülnek az összes oldalunkon és a partnerink oldalain is. Minden banki és üzleti ügyünket a nemzetközi bankszakma elfogadott szabványai szerint végzünk.

Adatvédelmi politika
Szívélyesen köszönjük a Játékost a RummyRoyal.com-on! A szolgáltatásainkat a közvetkező adatvédelmi leírásban szereplő szabályoknak és feltételeknek megfelelően biztosítjuk (a továbbiakban „Adatvédelmi politika”). Ha a Játékos felkeresi a RummyRoyal.com-ot, vagy játszik rajta, illetve használja a Gaming Limited (a továbbiakban „RummyRoyal”) bármelyik jelenlegi, vagy jövőbeni szolgáltatását, úgy tekintendő, hogy elfogadja az Adatvédelmi Politikát és a Végfelhasználói Megállapodást, mely a www.RummyRoyal.com (a továbbiakban „Weboldal”) weboldalán bármilyen időben megtalálható.

Nagyra értékeljük a Játékos bizalmát, hogy az adatait az interneten óvatosan és gondosan kezeljük és használjuk fel. Az Adatvédelmi Politika célja, hogy megértse, milyen személyes információkat gyűjtünk, tárolunk, használunk fel és védünk meg a Játékosról, illetve hogy milyen jogokkal rendelkezik ezen információkkal kapcsolatosan. A RummyRoyal felkeresésével, vagy az ott történő játékkal a Játékos elfogadja az Adatvédelmi Politikában foglaltakat.

1. Milyen adatok kerülnek begyűjtésre, és milyen célból?
A RummyRoyal Fiók (a továbbiakban „Fiók”) regisztrációs folyamatának részeként a Játékos számos személyes adatát (a továbbiakban „Személyes adatok”) kérjük el, beleértve a nevet, postázási címet, email címet és jelszót.

A Személyes adatokat arra használjuk, hogy különféle pénzügyi műveleteket erősítsünk meg, esetenként események és újdonságok híreit küldjük el a Játékosnak, illetve ügyfélszolgálatot biztosítsunk neki. Nagyon fontos, hogy a Fiók adatok kitöltésekor a Játékos valós adatokat adjon meg, mivel ezeket a pénzügyi tranzakciók hitelesítésére, és más korábban említett műveletekre használunk fel.

A Játékosok megváltoztathatják a Fiókjuk adatait, ha a letöltött szoftverben a Fiókadatok opciót választják.

2. Pénz befizetési- és kiutalási folyamat
Valódi pénzes játékhoz a felhasználóknak pénzt kell befizetniük. A pénzbefizetés folyamata során a Játékosoknak befizetési adatokat kell megadniuk (például a hitelkártya számot). Ezek az információk, együtt más Személyes adatokkal, felhasználhatóak olyan pénzügyi tranzakciók helyes végrehajtására, melyet a felhasználó a RummyRoyallal hajt végre.

3. Bizalmasság
A RummyRoyal jelentős erőfeszítéseket tesz az egyéni Játékosokról begyűjtött személyazonossági, preferencia és más információk bizalmasságának megőrzésében. A RummyRoyal tudatosan nem ad hozzáférést ezen információkhoz senkinek sem a RummyRoyalon, illetve a Játékosok, vagy az ezen Adatvédelmi Politikában meghatározottakon kívül.

A Játékos a felelős minden műveletért, melyet a Felhasználói azonosítójával és a játék jelszavával hajtanak végre, ideértve a díjakat, melyeket a Fiókjára terhelnek. Emellett meg kell tennie minden szükséges intézkedést az adatai védelme érdekében, illetve a jelszavához és számítógépéhez való jogosulatlan hozzáférés ellen. A RummyRoyal játékos jelszó bizalmas és azt ajánljuk, hogy a Játékos ne ossza meg senkivel és ne engedje meg másoknak, hogy hozzáférjenek! Ha úgy dönt, hogy a Felhasználói azonosítóját, jelszavát, vagy bármilyen Személyes adatát harmadik féllel osztja meg, neki kell felelősséget vállalni minden műveletért, melyet a Fiókjával végrehajtanak. Ha elveszti a hozzáférést a Játékos a jelszava felett, elveszítheti az ellenőrzést a Személyes adatai felett is és ezekkel jogi kötelezettségeket maga után vonó műveleteket végezhetnek a nevében. Amennyiben a jelszava bármilyen módon veszélyeztetésre került, azonnal meg kell változtatnia a Játékos jelszavát!

4. Bizalmasság korlátozásai
A fennálló jogi, szabályozási és biztonsági környezetben esetlegesen arra lehet szükség, hogy bizonyos körülmények között személyeket azonosító adatokat osszunk meg a játékosainkról. Továbbá a Játékos feljogosít minket arra, hogy megosszuk az adatait, nevet, címet, városnevet, államot, irányítószámot, országot, telefonszámot, e-mailt és vállalat nevet olyan RummyRoyal harmadik féllel, amely, belátásunk szerint szükséges, vagy helyénvaló csalással, szellemi tulajdon megsértése, kalózkodás, más törvényellenes tevékenységek, illetve olyan tevékenységek felderítéséhez, mely miatt minket jogi felelősségre vonás érhet.

A jelenlegi szabályozási környezetben nem tudjuk biztosítani, hogy a Játékos privát kommunikációja, vagy más Személyes adata nem kerül megosztásra oly módon, mely egyébként nem került részletezésre az Adatvédelmi politikában. A példa kedvéért (a fentiek korlátozása nélkül) kényszerítve lehetünk Személyes adatok megosztására a kormányzat részére, vagy harmadik fél számára bizonyos körülmények között, harmadik fél törvénytelen módon is elfoghatja, vagy hozzáférhet adatátvitelhez, vagy privát kommunikációhoz, vagy a felhasználók gondtalan, vagy jogtalan módon megosztott Személyes adataihoz, mely az oldalról gyűjthető. Ennek megfelelően, habár mi iparág-szabvány megoldásokat használunk a Játékos adatainak védelmére, nem ígérhetjük meg, és a Játékos nem veheti biztosra, hogy a Személyes adatai, vagy a privát kommunikáció mindig privát marad.

5. Ki kapja meg a Játékos információit?
A fent kifejtett törvény által megkövetelt adatközlések mellett megoszthatjuk a Játékos Személyes adatait a munkavállalóinkkal, a RummyRoyallal kapcsolatba hozható, vagy alá tartozó vállalatok dolgozóival, illetve harmadik fél szolgáltatókkal, akik a Játékos Személyes adatait szolgáltatások nyújtására használják fel számunkra, hogy a Játékos a RummyRoyal játékosa lehessen. Minden fél, mely a fentiek alapján a Játékos Személyes adataival kapcsolatba kerül, köteles alkalmazni a törvényes adatvédelmi szabályokat a Játékos Személyes adataival kapcsolatosan, nem megengedőbb módon, mint amire mi kötelezve vagyunk.

6. Sütik
Ideiglenes adatállományokat, sütiket küldhetünk a Játékos számítógépére, amikor felkeresi a Weboldalt. Egy süti egy szöveges adatfolyam, melyet a számítógép süti fájljában helyezünk el, így meg tudjuk jegyezni, hogy kicsoda a Játékos, amikor újra meglátogatja a Weboldalt. Felhasználhatunk adatgenerált sütiket is, melyből statisztikát készíthetünk arról, a Játékos hogyan használhatja a Weboldalt. A Játékos nincs kényszerítve a sütik elfogadására és lehetősége van a sütik fogadására, vagy tiltására a böngészője beállításának módosításával.

7. Nemzetközi átutalások
A begyűjtött Személyes adatok tárolásra és feldolgozásra kerülhetnek bármelyik országban, ahol a szerződött partnereink, beszállítóink, alvállalkozóin, vagy ügynökeink fellelhetőek. A RummyRoyal szolgáltatásainak használatával a Játékos beleegyezik a Személyes adatainak bármilyen belföldi, vagy nemzetközi mozgatásához, bárminemű korlátozás nélkül.

8. Harmadik fél általi megoldások
Habár a RummyRoyal minden tőle telhetőt megtesz, hogy csak megbízható online oldalakkal dolgozzon együtt, a RummyRoyal nem vállal felelősséget semmilyen olyan adatért, melyet a Játékos oszt meg harmadik féllel, amely linket kap, vagy linkel a RummyRoyal Weboldalra. Ezek közé tartoznak, de nem kizárólagosan az affiliate oldalak és a hirdetők. Mivel ezek a harmadik fél oldalak nem a RummyRoyal által működtetettek, nem tudunk felelősséget vállalni az adatvédelmi politikájuk iránt, ha egyáltalán rendelkeznek ilyennel. Azt ajánljuk, hogy a Játékosok olvassák át a harmadik felek adatvédelmi politikáit, mielőtt bármilyen adatot megadnak a weboldalukon.

9. Biztonsági átvilágításba való beleegyezés
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor biztonsági átvilágítást végezzünk egy Játékos azonosságának, korának, a regisztráció során megadott adatok helyességének, a RummyRoyal szolgáltatásainak használata, vagy a pénzügyi tranzakcióinak ellenőrzésére, melyek potenciálisan a jelen Adatvédelmi politika, a Végfelhasználói megállapodás, vagy bármilyen alkalmazható törvény megsértése vonatkozhatnak. Jelen Adatvédelmi politika elfogadásával a Játékos felhatalmaz minket, a munkatársainkat, affiliate partnereinket, leányvállalatainkat, ügynökeinket és beszállítóinkat, hogy felhasználja a Játékos Személyes adatait, és megossza a Személyes adatokat harmadik féllel azon célból, hogy megerősítse a Játékos által a Szolgáltatás használata során megadott adatokat, beleértve ahol szükséges az adatok kivitelét a Játékos országából is. A biztonsági átvilágítások magukba foglalhatják, de nem kizárólagosan a hitelkártya jelentés bemutatását és/vagy a Játékos adatainak más, harmadik fél adatbázisa általi megerősítést. Emellett a Játékos, annak érdekében, hogy a biztonsági átvilágítás lehetővé váljon, beleegyezik a kért adatok, vagy dokumentumok kérésre történő bemutatására.

A RummyRoyal fenntartja magának a jogot olyan szoftver használatára, mely meghatározza, a Játékos meg más, a hardverein működő aktív folyamat jelent fenyegetést a RummyRoyal Rendszerére, legyen az akár mesterséges intelligencia használata a Játékok játszásában, vagy a RummyRoyal Szoftverének módosítása.

10. Beleegyezés az Adatvédelmi politikába
Az Oldal használatával a a Játékos elfogadja ezen Adatvédelmi politika rendelkezéseit. Az Adatvédelmi politika esetlegesen frissítésre kerülhet, így javasoljuk a rendszeres áttekintését. A RummyRoyal Szolgáltatásainak folyamatos használatával a Játékos elfogadja ezen Adatvédelmi politikát és a frissítéseit. Amennyiben a Játékos nem ért egyet, vagy nem felel meg neki ezen Adatvédelmi politika akármelyik rendelkezése, az egyetlen lehetősége a RummyRoyal Szolgáltatásainak befejezése.

Lemondás:
A RummyRoyal nem vállal felelősséget semmi olyan esemény iránt, amely felett nincs direkt befolyása. Figyelembe véve a RummyRoyal legnagyobb erőfeszítéseit a Játékos adatainak védelmére, a technológia és szoftver természete miatt nem tudjuk garantálni, sem kijelenteni, hogy a Játékos Személyes adatainak védelmébe nem csúszik hiba. A RummyRoyal nem vonható felelősségre semmilyen indirekt, véletlen, következményes, vagy büntető jellegű kárért, mely a Személyes adatok használatából, vagy kiderüléséből következik. Ez a dokumentum az eredeti angol nyelvű változat magyar fordítása, vitás kérdésekben az eredeti, angol nyelvű változat a mérvadó!

További segítségért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!